Struktura organizacyjna KPP Żuromin - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Żuromine

insp. Witold Lemański

tel. 47 703 52 10
fax. 47 703 52 28

 

Zespół Kadr i Szkolenia
Joanna Grzelak
tel. 47 703 52 12

 

Zespół Wspomagający:

Finanse i Zaopatrzenie
Anna Grzywacz

tel. 47 703 52 29

 

Transport i Łączność

Jarosław Majcherek

tel. 47 703 52 14


Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 703 52 24

 

Posterunek Policji w Bieżuniu

st. asp. Mariusz Klosowski – kierownik

tel. 47 703 52 90

 

Posterunek Policji w Lubowidzu

asp. szt. Grzegorz Masanowski – kierownik

tel. 47 703 52 80

 

PION KRYMINALNY

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie

mł. insp. Robert Stawiski

tel. 47 703 52 20

 

Wydział Kryminalny

nadkom. Jacek Szczepankowski- naczelnik

tel. 47 703 52 01

 

Referat Dochodzeniowo- Śledczy

asp. Piotr Łepkowski– p.o. kierownika

tel. 47 703 52 06

 

PION PREWENCYJNY

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie

insp. Witold Lemański

tel. 47 703 52 10


Wydział Prewencji

podkom. Tomasz Wnuk - naczelnik

tel. 47 703 52 21

 

Wydział Ruchu Drogowego

asp. szt. Jan Składanowski -  naczelnik

tel. 47 703 52 41

Metryczka

Data publikacji : 26.01.2009
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Łopiński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
do góry